Apocalyptica APMB4C Tour
Apocalyptica APMB4C Tour

Lighting & Set Design

press to zoom
Apocalyptica APMB4C Tour
Apocalyptica APMB4C Tour

Lighting & Set Design

press to zoom
Apocalyptica APMB4C Tour
Apocalyptica APMB4C Tour

Lighting & Set Design

press to zoom
Apocalyptica APMB4C Tour
Apocalyptica APMB4C Tour

Lighting & Set Design

press to zoom
Apocalyptica APMB4C Tour
Apocalyptica APMB4C Tour

Lighting & Set Design

press to zoom
Apocalyptica APMB4C Tour
Apocalyptica APMB4C Tour

Lighting & Set Design

press to zoom
Apocalyptica APMB4C Tour
Apocalyptica APMB4C Tour

Lighting & Set Design

press to zoom
Apocalyptica APMB4C Tour
Apocalyptica APMB4C Tour

Lighting & Set Design

press to zoom
Apocalyptica APMB4C Tour
Apocalyptica APMB4C Tour

Lighting & Set Design

press to zoom
Apocalyptica APMB4C Tour
Apocalyptica APMB4C Tour

Lighting & Set Design

press to zoom
Apocalyptica APMB4C Tour
Apocalyptica APMB4C Tour

Lighting & Set Design

press to zoom
Apocalyptica APMB4C Tour
Apocalyptica APMB4C Tour

Lighting & Set Design

press to zoom
Apocalyptica APMB4C Tour
Apocalyptica APMB4C Tour

Lighting & Set Design

press to zoom
Apocalyptica APMB4C Tour
Apocalyptica APMB4C Tour

Lighting & Set Design

press to zoom
Apocalyptica APMB4C Tour
Apocalyptica APMB4C Tour

Lighting & Set Design

press to zoom
Apocalyptica APMB4C Tour
Apocalyptica APMB4C Tour

Lighting & Set Design

press to zoom
Chisu "Polaris" Tour 2015
Chisu "Polaris" Tour 2015

Lighting & Projection Design

press to zoom
Chisu "Polaris" Tour 2015
Chisu "Polaris" Tour 2015

Lighting & Projection Design

press to zoom
Chisu "Polaris" Tour 2015
Chisu "Polaris" Tour 2015

Lighting & Projection Design

press to zoom
Chisu "Polaris" Tour 2015
Chisu "Polaris" Tour 2015

Lighting & Projection Design

press to zoom
Chisu "Polaris" Tour 2015
Chisu "Polaris" Tour 2015

Lighting & Projection Design

press to zoom
Chisu "Polaris" Tour 2015
Chisu "Polaris" Tour 2015

Lighting & Projection Design

press to zoom
Chisu Tour 2012
Chisu Tour 2012

Lighting & Projection Design

press to zoom
Chisu Tour 2012
Chisu Tour 2012

Lighting & Projection Design

press to zoom
Chisu 2012
Chisu 2012

Lighting Design & Programming

press to zoom
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012

Lighting, sets & Screen Design & Programming

press to zoom
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012

Lighting, sets & Screen Design & Programming

press to zoom
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012

Lighting, sets & Screen Design & Programming

press to zoom
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012
press to zoom
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012

Lighting, sets & Screen Design & Programming

press to zoom
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012

Lighting, sets & Screen Design & Programming

press to zoom
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012

Lighting, sets & Screen Design & Programming

press to zoom
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012

Lighting, sets & Screen Design & Programming

press to zoom
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012

Lighting, sets & Screen Design & Programming

press to zoom
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012

Lighting, sets & Screen Design & Programming

press to zoom
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012

Lighting, sets & Screen Design & Programming

press to zoom

Lighting, sets & Screen Design & Programming

press to zoom
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012

Lighting, sets & Screen Design & Programming

press to zoom
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012
Nightwish "Imaginaerum" Tour 2012

Lighting, sets & Screen Design & Programming

press to zoom
Kimmo Pohjonen Kluster & Kronos Quartet
Kimmo Pohjonen Kluster & Kronos Quartet

Lighting & Screen Design & Programming

press to zoom
Kimmo Pohjonen Kluster & Kronos Quartet
Kimmo Pohjonen Kluster & Kronos Quartet

Lighting & Screen Design & Programming

press to zoom
Kimmo Pohjonen
Kimmo Pohjonen

Lighting & Screen Design & Programming

press to zoom
KTU
KTU

Lighting & Screen Design & Programming

press to zoom
KTU
KTU

Lighting & Screen Design & Programming

press to zoom
KTU
KTU

Lighting & Screen Design & Programming

press to zoom
KTU
KTU

Lighting & Screen Design & Programming

press to zoom
Ismo Alanko
Ismo Alanko

Lighting Design

press to zoom
Ismo Alanko
Ismo Alanko

Lighting Design

press to zoom
Ismo Alanko
Ismo Alanko

Lighting Design

press to zoom
Michael Monroe
Michael Monroe

Lighting Design & Programming

press to zoom
Michael Monroe
Michael Monroe

Lighting Design & Programming

press to zoom
Michael Monroe
Michael Monroe

Lighting Design & Programming

press to zoom
Michael Monroe
Michael Monroe

Lighting Design & Programming

press to zoom
Michael Monroe
Michael Monroe

Lighting Design & Programming

press to zoom
Michael Monroe
Michael Monroe

Lighting Design & Programming

press to zoom
Michael Monroe
Michael Monroe

Lighting Design & Programming

press to zoom
Hanoi Rocks 2009
Hanoi Rocks 2009

Lighting Design & Programming

press to zoom